IMG_8790

Novi program školske razmene Superschools nudi srednjoškolcima/kama i njihovim profesorima/kama priliku da upoznaju region Zapadnog Balkana. Ovaj program organizuje Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), a učesnici/e će imati priliku da putuju, predstave sebe, svoju školu i običaje svojim domaćinima, kao i da nauče nešto novo o lokalnim zajednicama.

Poziv RYCO Superschools ima za cilj da obezbedi osnovu za stvaranje jakih i održivih veza između srednjih škola u regionu i izgradnju dugoročnih partnerstava. Učešćem u ovoj inicijativi, srednje škole će imati priliku da se prijave i, ako budu izabrane, sprovedu razmenu između škole i škole, kao i da učestvuju u programskim aktivnostima posvećenim izgradnji njihovih kapaciteta, umrežavanju i saradnji.

RYCO program se fokusira na stvaranje mogućnosti za mlade ljude da se uključe u aktivnosti koje grade međusobno razumevanje i pomirenje u građanskom, društvenom, obrazovnom, kulturnom i sportskom domenu. Ostvarujući svoju misiju, RYCO će pokazati svoju posvećenost ljudskim pravima, ljudskom dostojanstvu i izgradnji mira zasnovanog na međusobnom poštovanju i poverenju, umrežavanju i saradnji.