Брајова азбука

Што е Брајова азбука?

Брајовата азбука е специјално писмо наменето за луѓе со слаб вид или слепило.

Слепо со допир, јаболко на десниот показалец, читај од лево на десно и пишувај од десно на лево. Коската на прстот може да почувствува цела ќелија, една буква по една.

Брајовата азбука за слепите била создадена во 1825 година. Потекнува од ноќното писмо од Тајната служба кое го користеле во ноќна војна. Луис Бреј ја усовршил оваа техника и се обидел да ја примени во пракса. Основната ќелија на брајовата буква се состои од шест точки и секоја буква одговара на одредена комбинација од тие релјефни точки.

Брајовата буква не е еднообразна, т.е. Кодирањето не е едно на едно. Ова значи дека еден знак на Брајовата азбука може да се толкува на многу начини. Вистинското значење на секој знак во текстот на Брајова азбука зависи од контекстот во кој се наоѓа знакот.